Trivsel

Social bæredygtighed

Stadig flere danskere oplever et højt stressniveau.
Længerevarende mistrivsel udvikler stress og udgør et stigende problem for folkesundheden.

Desværre ser vi en stigning i fravær og sygemeldinger i Danmark. Det skal ses i sammenhæng med, at vi som samfund generelt oplever en stigende mistrivsel blandt unge og oplevelsen af stress blandt arbejdsstyrken.

Som uddannelsesinstitution og virksomhed tager I naturligvis mange initiativer for at sætte de bedste rammer og fremme trivslen. Der, hvor det kan være vanskeligt er, at støtte og hjælpe den enkelte indefra ud. Altså arbejdet med hvordan personen selv håndterer trivsel i mødet med de undgåelige op og nedture der er i forbindelse med uddannelse, karriere, job og i livet generelt.

Med metaforer og øvelser formidler vi metakognitiv teori: 20 års psykologisk grundforskning i hvorfor nogle mennesker udvikler psykiske lidelser og andre ikke gør. Vi præsenterer hvordan metoden ser på mistrivsel og udviklingen af stress.

Dette inspirerende oplæg skubber omsorgsfuldt nye antagelser i gang. Vi udfordrer opfattelsen af at pres og travlhed er farligt samt glansbilledet af, at vi hele tiden skal føle os lykkelige. Oplægget er ment som en metaficering: Introduktion til arbejdet med et nyt mindset, som bygger på medansvar for egen trivsel. Resultatet er at reducere fravær relateret til stress.

tid og sted

Vi planlægger dato og praktik vedr. målgruppe og kontekst sammen. Vi kan komme ud på jeres arbejdsplads eller inspirere jer online, hvis I sidder på forskellige lokationer.

For størst udbytte anbefaler vi 1,5 times varighed til deltagerinddragelse og spørgsmål, som sætter gang i refleksioner og skaber indsigt.

Pris

1,5 times oplæg kr. 8.950,-  (+ moms og transport). Beløbet er inklusiv et formøde samt kursusmaterialer.

Afhængig af antal deltagere og graden af tilpasning kan prisen variere.

Stress - trivsel - performance

Medansvar for egen trivsel

Oplæg - seminar - Coaching